Kontakta oss via e-post

Använd formuläret för att kontakta oss via e-post. Du kan välja att inte lämna kontaktuppgifter, men måste ange din e-postadress.

Du kan också skicka e-post direkt till oss på sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se.

Säkerhetspolisen tar tacksamt emot tips. De är värdefulla för vår verksamhet. Observera dock att mängden inkommande tips gör att vi endast i undantagsfall kan återkoppla till enskilda tipslämnare. Vi granskar allt inkommande material och återkopplar om vi bedömer att det behövs.

Tyvärr medför behovet av sekretess och diskretion att vi inte heller kan ta emot studiebesök, eller hjälpa till med examensarbeten, skolarbeten och liknande. Vi har inte heller möjlighet att lämna ut souvenirer.

Kontaktuppgifter