Till innehållet

Tipsa Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen tar tacksamt emot tips som rör våra verksamhetsområden. Beskriv så utförligt som möjligt vad som har hänt, och lämna gärna till exempel registreringsnummer, detaljerad tid och plats, eventuellt signalement på personer och liknande.

Vid behov kan personal från Säkerhetspolisen kontakta dig för kompletterade frågor. Vi granskar alla inkomna tips och återkopplar om vi bedömer att det behövs.

Informationen som sänds krypteras och Säkerhetspolisen behandlar alla inkomna tips konfidentiellt. Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter sker i enlighet med olika regler beroende på om behandlingen sker inom den brottsbekämpande verksamheten eller den administrativa verksamheten.

Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

Beskrivning
Kontaktuppgifter
Bifoga filer

Du kan ladda upp högst fyra bild-, film- eller ljudfiler. En fil kan vara högst 8 MB.

Robotfilter

Skriv av siffrorna i bilden i fältet nedan. Om du har svårt att se siffrorna kan du trycka på pilen för att få en ny bild.