Tipsa Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot rikets säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen. Känner du till något som vi kan ha nytta av i vårt arbete vill vi att du berättar det för oss.

Det underlättar för oss om du beskriver det du vet så utförligt som möjligt. Du kan välja att inte lämna dina kontaktuppgifter, men vi är tacksamma om du gör det så att vi har möjlighet att kontakta dig och ställa följdfrågor. Informationen som sänds krypteras och Säkerhetspolisen behandlar alla inkomna tips konfidentiellt.

Säkerhetspolisen tar tacksamt emot tips. De är värdefulla för vår verksamhet. Observera dock att mängden inkommande tips gör att vi endast i undantagsfall kan återkoppla till enskilda tipslämnare. Vi granskar allt inkommande material och återkopplar om vi bedömer att det behövs.

Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter sker i enlighet med olika regler beroende på om behandlingen sker inom den brottsbekämpande verksamheten eller den administrativa verksamheten.
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter